top of page

Wyzwania rekrutacyjne

Jednym z najistotniejszych aktualnie wyzwań stojących przed organizacjami jest 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗷𝗮 𝗻𝗮 𝘇𝘄𝗶ę𝗸𝘀𝘇𝗮𝗻𝗶𝗲 𝘄𝘆𝗻𝗮𝗴𝗿𝗼𝗱𝘇𝗲ń oraz 𝗯𝗿𝗮𝗸 𝗸𝗮𝗻𝗱𝘆𝗱𝗮𝘁𝗼́𝘄/𝗽𝗿𝗮𝗰𝗼𝘄𝗻𝗶𝗸𝗼́𝘄 𝗱𝗼 𝗽𝗿𝗮𝗰𝘆. 🤯


Jak wiemy oba te wyzwania, są ze sobą mocno powiązane, ponieważ bez dobrej finansowo oferty trudno jest pozyskać odpowiednich kandydatów, a z drugiej strony, bez adekwatnego wynagrodzenia trudno jest utrzymać pracowników, tym bardziej w tak konkurencyjnych czasach i przy pędzącej jak pendolino inflacji. 🚆📈😬


W takim razie, co oprócz standardowych działań rekrutacyjno-sourcingowych, działy HR mogą zrobić, żeby temu zaradzić? 🤔💪

🎲 uszczegóławiać i redefiniować poszukiwany profil z Hiring Managerem - czasami w trakcie rozmowy z HM, okazuje się że technologie/wymagania, które są w job description, wcale nie są must have i że w sumie zamiast seniora, szukamy regulara. Taka rozmowa może naprawdę zaoszczędzić zbędne działania rekruterów oraz przyspieszyć proces poszukiwań


🎲 efektywnie budować i zarządzać talent poolem kandydatów mając dobry talent pool (per rola/technologia), w momencie uruchomienia rekrutacji, rekruter w bardzo szybkim czasie jest w stanie skontaktować się z pasującymi kandydatami i zamknąć rekrutację, bez konieczności wychodzenia z sourcingiem na Linkedin czy uruchamiania kampanii marketingowej


🎲 otworzyć się na rekrutacje juniorów - jak wiemy o seniorów i midów walczą praktycznie wszyscy, dlatego warto pomyśleć o juniorach. Dobrze ułożony plan wdrożeniowo-rozwojowy, może spowodować, że nawet 48 miesięcy wypełni on lukę na stanowisku mida. A z drugiej strony zatrudniając juniora, dajemy możliwość bardziej doświadczonym specjalistom na rozwój ich kompetencji mentorskich i liderskich


🎲 upskilling (rozszerzanie i aktualizowanie kompetencji) i reskilling (przebranżowienie) wewnętrznych pracowników - inwestując we własnych pracowników, mamy szansę na szybsze i mniej kosztowne rekrutacje. Ponadto od pierwszego dnia mamy osoby znające procesy, kulturę organizacyjną, oraz które nie wymagają długiego procesu wdrożeniowego


🎲 inwestycja w działania Employer Brandingowe - które mają na celu wzrost atrakcyjności organizacji jako potencjalnego pracodawcy i przyciągnięcie kandydatów


🎲 dywersyfikacja działań np. poprzez współpracę z zewnętrznymi partnerami tj. Let's recruit IT wspierającymi rekrutacje. Ze względu na określone specjalizacje oraz realizowane projekty, agencje rekrutacyjne mają dobrze zmapowany rynek pod kątem poszczególnych technologii i ról, w związku z czym są w szybkich stanie sprawdzić rynek pod kątem danej oferty.

bottom of page